עקרונות כוח ותנועה – תרגול למבחן

21 בפברואר 2019

לפני שפותרים את התרגילים יש לדעת ולהבין אנטומיה, מפרקים מנחים ,תנועות וכיוונים.

לתרגל שוב ושוב את החוברת ניתוח תנועה ולפתור אותה מכל הכיוונים.


ציר = מפרק

התנגדות  = משקולת

כוח = שריר

כוח סיבובי = מומנט (מרחק X כוח)

מומנט  = כוח הפועל במרחק מהציר ויוצר תנועה סיבובית

זרוע המומנט  = המרחק של החיבור בין השריר לעצם


כאשר השרירים מתכווצים הם מפיקים כוח (נמדד בניוטון).

כוח השרירים פועל בקו ישר ומושך קצה אחד של השריר לעבר הקצה השני.

היות והשרירים מחוברים לעצמות המסתובבות סביב ציר – מפרק, כוח השרירים הופך לכוח סיבובי ולכן הוא מומנט.

זרוע המומנט (המרחק של החיבור בין השריר לעצם), משפיע על כמה מתוך כוח השריר מופעל כמומנט על המפרק:
תלוי במרחק של חיבור הגיד מהמפרק. 
אם זרוע המומנט של השריר גדולה – נוצר יותר מומנט עבור אותו כוח שריר.
אם זרוע המומנט של השריר קצרה – נוצר פחות מומנט בעבור אותו כוח שריר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


המומנט המירבי הוא המצב בו המשקולת נמצאת הכי רחוקה אופקית מהציר.

הכוונה ל "רחוקה אופקית" (לא מעל הציר, מפרק) אלא אנכית.

המומנט המרבי מתרחש כאשר האיבר נע מקביל לקרקע,

זוהי למעשה הנקודה הרחוקה ביותר של המשקולת אופקית  מהציר (מפרק).


סוגי מנופים:

מנוף מסוג 1 נדנדה: הציר (מפרק) נמצא בין ההתנגדות (משקולת, כוח כבידה) לבין הכוח (שריר).
איור 1, למשל האגן.

מנוף מסוג 2 מריצה: כוח (שריר) – התנגדות (משקולת, כוח כבידה) – ציר.
איור 2 הציר הן כריות כף הרגל. השריר פועל רחוק יותר מהציר – יש יותר מומנט.

מנוף מסוג 3: כוח (שריר) – ציר (מפרק) – התנגדות (משקןלת, כוח כבידה),
איור 3, מאפשר טווח תנועה גדול בקרב האיבר שנע במהירות גבוהה וזאת בעבור כיווץ קצר יחסית קרוב לציר.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השאלות הבאות מתייחסות לאיור מעלה:

1. מישור התנועה
א. בכתף ישנה כפיפה במישור החזיתי.
ב. בכתף ישנה הרחקה במישור החיצי.
ג. בכתף ישנה פשיטה במישור האופקי.
ד. בכתף ישנה הרחקה במישור החזיתי.

2. מטרת התרגיל
א. חיזוק כופפי האמה בכיווץ קונצנטרי
ב. חיזוק מרחיקי הזרוע בכיווץ קונצנטרי ואקצנטרי
ג. חיזוק מרחיקי הזרוע בכיווץ קונצנטרי בלבד
ד. חיזוק מקרבי הזרוע בכיווץ קונצנטרי ואקצנטרי

3. התרגיל נחשב
א. תרגיל מורכב כי הוא מפעיל שני מפרקים לפחות
ב. תרגיל פשוט כי הוא מחזק בעיקר את הכתף
ג. תרגיל מיוחד כי הוא נעשה בישיבה
ד.תרגיל למתחילים בלבד

4. בהרמת הזרועות
א. ישנו כיווץ קונצנטרי של מרחיקי הזרוע
ב. זהו השלב האקצנטרי של מקרבי הזרוע
ג. מתבצעת גם תנועת קירוב שכמות
ד. הבטן במנוחה

5. בהרמת הזרועות
א. ישנה תנועת הרחקת שכמות בלבד
ב. ישנה תנועת הרחקת שכמות עם סיבוב חיצוני (לטרלי)
ג. ישנה תנועת קירוב שכמות בלבד
ד. ישנה תנועת קירוב שכמות וסיבוב פנימי (מדיאלי)


שאלות 6-7 מתיחחסות לאיור הבא:

 

 

 

 

 

 

 

6. מטרת התרגיל היא:
א. חיזוק פושטי המרפק בכיווץ אקצנטרי.
ב. חיזוק פושטי המרפק בכיווץ אקצנטרי וקונצנטרי.
ג. חיזוק כופפי המרפק בכיווץ קונצנטרי.
ד. חיזוק כופפי המרפק בכיווץ קונצנטרי ואקצנטרי.

7. מהי עקומת המומנט החיצונית המתארת את התרגיל?

התשובה: ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


שאלות 8-9 מתייחסות לאיורים הבאים:

 

 

 

 

 

 

 

תרגיל 1 (לחיצה צרפתית)

 

 

 

 

 

תרגיל 2

 

8. בחר את ההיגד הנכון:
א. המומנט החיצוני בתרגיל 1 ובתרגיל 2 מגיע באותה זווית מפרק.
ב. המומנט החיצוני בתרגיל 1 מתרחש בסוף טווח התנועה.
ג. המומנט החיצוני בתרגיל 2 מתרחש בתחילת טווח התנועה.
ד. המומנט החיצוני בתרגיל 1 ובתרגיל 2 מגיע בזווית שונות במפרק.

9. בחר את ההיגד הנכון:
א. בתרגיל 1 ניתן לפתח יותר מומנט פנימי.
ב. בתרגיל 2 ניתן להפיק יותר מומנט פנימי.
ג. בתרגיל 1 ו 2 ניתן להפיק את אותו מומנט פנימי.
ד. התרגילים מפעילים קבוצות שרירים שונות לכן לא ניתן להשוות בין התרגילים.


10. אדם מאומן עולה במדרגות איזה תרגיל בחדר הכושר מדמה באופן הכי קרוב את התנועה בקרסול?
א. חתירה במוט בהטיה לפנים
ב. דד ליפט
ג. סקאווט
ד. עליות מתח באחיזה רחבה


שאלות 11-13 מתייחסות לאיור הבא:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. מטרת התרגיל היא לחזק את השרירים:
א. כופפי הירך בכיווץ קונצנטרי
ב. פושטי הירך בכיווץ קונצנטרי
ג. פושטי הירך בכיווץ קונצנטרי ואקסצנטרי
ד. פושטי הירך בכיווץ אקסצנטרי

12. טווח התנועה בתרגיל
א. כ 50 מעלות פשיטה אקסצנטרית
ב. כ 90 מעלות כפיפה קונצנטרית
ג. כ 50 מעלות פשיטה קונצנטרית
ד. כ 20 מעלות הרחקה קונצנטרית.

13. על פי האיור מהי עקומת המומנט המתאימה לתאר את התרגיל בשלב הקונצנטרי בלבד!

 

 

 

 

 

 

התשובה: ג'


שאלות 14-17 על פי האיור הבא: (עיגול כתום מסמן ציר, חץ שחור מסמן קו פעולה כוח משקולות)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. התנועה בתרגיל היא:
א. כפיפה כפית בקרסול בשלב האקסצנטרי.
ב. כפיפה כפית בקרסול בשלב הקונצנטרי.
ג. כפיפה גבית בקרסול בשלב האקסצנטרי.
ד. תשובות ב+ג נכונות. 

15. המנוף בתרגיל זה:
א. פועל כמנוף 2 ולכן השרירים נמצאים ביתרון מכאני
ב. פועל כמנוף 3 ולכן השרירים נמצאים בחסרון מכאני
ג. פועל כמנוף 1 ולכן השרירים לא בחסרון ולא ביתרון מכאני.
ד. לא ניתן לדעת על פי האיור מה צורת המנוף.

16. השריר האגוניסט בתרגיל:
א. סובך – Gastrocnemius
ב. שוקה קדמית – tibialis Anterior
ג. חבליים – Hamstring.
ד. סוליה – Soleus

17. אם התרגיל היה מבוצע בעמידה כנגד מכונה הפועלת באופן דומה:
א. צורת המנוף שפועלים השרירים היתה משתנה.
ב. יכולת פיתוח הכוח של חלק מהשרירים היתה משתנה על פי עקומת אורך מתח
ג. השרירים האנטגוניסטים היו הופכים להיות אגוניסטים.
ד. היו מופעלים פחות שרירים מייצבים.


18. מה ההבדל בין שני התרגילים הבאים? (רמז: זוית המנוף) נתחו את התנועה

 

 

 

 

 

 

 

תרגיל 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תרגיל 2

 

מישור התנועה: אופקי

מפרקים: כתף, שכמה ב"ח

תנועה: כתף – קירוב אופקי. שכמה ב"ח – הרחקת שכמות

אגוניסט: חזה גדול חלק עליון (תרגיל 2). חזה גדול חלק תחתון (תרגיל 1).

אנטגוניסט: כתף – דלתא אחורית. שכמה ב"ח – טרפז אמצעי

סנרגיסט: דלתא קדמית, מקור עורב.


19. נתחו את התנועה

 

 

 

 

 

 

 

חתירה בפולי עליון בעמידה

מפרקים: מרפק, כתף, שכמה ב"ח

תנועה: מרפק – כפיפה, כתף – פשיטה, שכמה ב"ח – קירוב שכמות

אגוניסט: כתף – רחב גבי, מרפק – כופפי הזרוע, שכמה – טרפז אמצעי

אנטגוניסט: כתף – דלתא קדמי, מרפק – תלת ראשי, שכמה – משור קדמי

סנרגיסט: כתף – דלתא אחורי, ראש ארוך תלת ראשי, עגול גדול.
מרפק – דו ראשי, זרוע חישור. שכמה – מעוניינים, מרים שכמה.

מייצבים: זוקפי גב, ישר בטני, זוקפי צוואר


20. נתחו את התנועה:

 

 

 

 

 

 

 

 

חתירה עם מוטי בעמידה בהטיה לפנים

מפרקים: כתף, מרפק, שכמה ב"ח

תנועה: כתף – פשיטה, מרפק – כפיפה, שכמה ב"ח – סיבוב פנימה

אגוניסט: כתף – רחב גבי, מרפק – כופפי הזרוע, שכמה ב"ח – מעוניינים

אנטגוניסט: כתף – דלתא קדמי. מרפק – תלת ראשי. שכמה – טרפז עליון.

סנרגיסט: כתף – דלתא אחורי, ראש ארוך תלת ראשי זרועי, עגול גדול.
מרפק – דו ראשי, זרוע חישור.

מייצבים: זוקפי גב, ישר בטני, זוקפי צוואר.


21. נתחו את התרגיל:

 

 

 

 

 

 

 

 

מפרקים: מרפק

תנועה: כתף – פשיטה

אגוניסט: תלת ראשי, כופף הזרוע

אנטגוניסט: כופפי אמה

סנרגיסט: אנקוניוס


22. נתחו את התנועה

 

 

 

 

 

 

 

מישור: חצי

מפרקים: ברך

תנועה: פשיטה

אגוניסט: ארבע ראשי

אנטגוניסט: חבליים

מייצבים: זוקפי גו, ישר בטני, זוקפי צאוור


23. באיזה מבנה שריר קיימים יותר סיבים המפיקים כוח אפקטיבי?
א. מבנה אורכי.
ב. מבנה נוצתי.
ג. המבנה אינו קשור ליכולת הסיבים להפיק כוח.
ד. א + ב.


24. זושה לקחה מאמן אישי כי היא רוצה שיהיו לה קוביות בבטן כמו של ראיין ריינולדס, בן זוגה של המרצה 🙂 .
על איזה שריר כדאי שהמאמן ייתן דגש בתכנית האימונים כדי להשביע את רצונה?
א. טרנסוורוס אבדומיניס.
ב. רקטור אבדומיניס
ג. רקטור אבדומיניס
ד. אינטרנל אובליק


25. מי מהשרירים הבאים יכול לכפוף ברך וגם לבצע כפיפה כפית (planter flexion) בקרסול?
א. חבליים (hamstrings)
ב. סולייה (soleus)
ג. gastrocnemius
ד. gluteus maximus


26. מהו פרדוקס לומברד?
א. שרירים אגוניסטים עובדים.
ב. שרירים אנטגוניבטים עובדים.
ג. מתרחש כששני מפרקים עובדים בתנועה.
ד. כל התשובות מכונות.


27. נתחו את התנועה:

 

 

 

 

 

 

דדליפט עם מוט ומשקולות

מפרקים: ירך, ברך, קרסול

תנועה: ירך: פשיטה, ברך: פשיטה, קרסול: כפיפה כפית

אגוניסט: ירך: עכוז גדול, ברך: ארבע ראשי, קרסול: סובך

אנטגוניסט: ירך: מותן כסל, ברך: חבליים, קרסול: סובך

סנרגיסט: ירך: חבליים, קרסול: סוליה


28. אילו שרירים (אגוניסטים) משותפים לשני התרגילים הבאים:

 

 

 

 

 

תרגיל 1

 

 

 

 

 

 

 

תרגיל 2

א. כתף: דלתא קדמי, שכמה: משור קדמי
ב. כתף: רחב גבי, שכמה: מעויינים
ג. כתף: חזה גדול, מרפק: דו ראשי
ד. כתף: דלתא אמצעי, מרפק: תלת ראשי


29. אילו שרירים אנטגוניסטים משותפים לשני התרגילים הבאים:

 

 

 

 

 

תרגיל 1

 

 

 

 

 

 

 

 

תרגיל 2

א. כתף: רחב גבי מרפק: כופפי אמה שכמה: טרפז אמצעי
ב. 
כתף: דלתא קדמית מרפק: תלת ראשי שכמה: משור קדמי
ג. 
כתף: חזה גדול מרפק: תלת ראשי שכמה: משור קדמי
ד. 
כתף: רחב גבי מרפק: פושטי הזרוע שכמה: טרפז אמצעי


 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הוסף תגובה או המלצה

*