ניתוח קינזיולוגי בסיסי למפרקים עיקריים בגוף

27 בפברואר 2019

כללי עזר לניתוח תנועה של כתף ושכמה בית-חזה:

כשכתף מבצעת קרוב אופקי – השכמה מבצעת הרחקה לדוגמה בתרגיל לחיצת חזה

כשהכתפיים מבצעות פשיטה – השכמות מבצעות סיבוב פנימה

כשהכתפיים מבצעות קרוב – השכמות מבצעות סיבוב פנימה מטה

כשהכתפיים מבצעות כפיפה – השכמות מבצעות סיבוב החוצה

כשהכתפיים מבצעות הרחקה – השכמות מבצעות סיבוב מעלה

כשהכתפיים מבצעות הרחקה אופקית השכמות מבצעות קרוב


 מתחילים:


Shoulder\כתף


התנועה: פשיטה Extension בכתף

 

 

 

 

 

אגוניסט: רחב גבי latissimus dorsi

סנרגיסט: דלתא אחורי של תלת ראשי, עגול גדול, חלק תחתון של חזה גדול

אנטגוניסט: דלתא קדמית Anterior deltoid

הערות:  חזה גדול מסייע בפשיטה עד 90 מעלות.
דלתא אחורי ותלת ראשי בעיקר מסייעים מאחורי קו הגוף


התנועה: כפיפה Flexion בכתף

אגוניסט: דלתא קדמי Anterior deltoid

סנרגיסט: חלק עליון של חזה גדול, ראש ארוך של דו ראשי זרועי, מקור עורב-זרוע

אנטגוניסט: רחב גבי Latissimus dorsi


התנועה: הרחקה abduction בכתף

 

 

 

 

 

 

 

אגוניסט: דלתא תיכון (אמצעית) Middle deltoid

סנרגיסט: supraspinatus\על קוצי

אנטגוניסט: רחב גבי Latissimus dorsi,
Pecroralis major חזה גדול.


התנועה: קירוב adduction בכתף

 

 

 

 

 

 

 

אגוניסט: רחב גבי Latissimus dorsi
Pectoralis major חזה גדול

סנרגיסט: sub scapularis תת שכמתי, teres major עגול גדול

אנטגוניסט: Deltoid דלתא

הערות: כאשר הקירוב הוא לקדמת הגוף שריר חזה גדול הוא אגוניסט


התנועה: קירוב אופקי Horizontal adduction בכתף 

 

 

 

 

 

 

 

 

אגוניסט: חזה גדול Pectoralis major

סנרגיסט:.anterior deltoid דלתא קדמי,
coracobrachialis מקור עורב זרוע

אנטגוניסט: דלתא אחורית Posterior deltoid


התנועה: הרחקה אופקית abduction Horizontal בכתף

 

 

 

 

 

 

 

 

אגוניסט: דלתא אחורי Posterior deltoid

אנטגוניסט: infraspinatus תת קוצי.
teres minor עגול קטן

סנרגיסט: חזה גדול Pectoralis majorElbow\מרפק


התנועה: פשיטה Extension במרפק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אגוניסט: Triceps תלת ראשי

סנרגיסט: Anconeus אנקוניוס

אנטגוניסט: כופפי האמה


התנועה: כפיפה Flexion במרפק

 

 

 

 

 

 

 

אגוניסט: דו ראשי זרועי, כופף הזרוע, זרוע חישור

סנרגיסט: Depend on forearm position תלוי במנח האמה

אנטגוניסט: תלת ראשי זרועי Triceps

הערות: In Supination- biceps agonist בסופינציה דו ראשי אגוניסט
Mid position-brachialis/במצב "פטיש", כופף הזרוע Pronation-brachialis בפרונציה כופף הזרוע
*when one is dominant 2 other are assisting כאשר אחד דומיננטי השניים האחרים מסייעים


 

 


Hip\ירך


 התנועה: פשיטה Extension בירך

 

 

 

 

 

 

 

 

אגוניסט: עכוז גדול Gluteus maximus

סנרגיסט: חבליים hamstring

אנטגוניסט: מותן כסלIllio psoas


התנועה: כפיפה Flexion בירך

 

 

 

 

 

 

 

אגוניסט: מותן כסל Illio psoas

סנרגיסט: ראש ארוך(ישר) של 4 ראשי Rectus femoris

sartorius חייטים pectineus

אנטגוניסט: עכוז גדול Gluteus maximus


התנועה: הרחקה abduction בירך

 

 

 

 

 

 

 

אגוניסט: עכוז תיכון(בינוני) Gluteus medius

סנרגיסט: gluteus minimus עכוז קטן, מותח מחתלת הירך, tensor facia late

piriformis.

אנטגוניסט: קבוצת מקרבי ירך adductor group


התנועה: קירוב adduction  בירך

 

 

 

 

 

 

 

 

אגוניסט: קבוצת מקרבי הירך Adduction group

סנרגיסט: pectineus

אנטגוניסט: עכוז תיכון(בינוני) Gluteus medius


התנועה: קירוב אופקי Horizontal adduction בירך

 

 

 

 

 

 

 

 

אגוניסט: קבוצת מקרבי הירך Adduction group

סנרגיסט: 

אנטגוניסט: עכוז תיכון (בינוני) Gluteus medius


התנועה: הרחקה אופקית  Horizontal abduction בירך

 

 

 

 

 

 

 

 

אגוניסט: עכוז תיכון (בינוני) Gluteus medius

סנרגיסט: gluteus minimus\עכוז קטן, tensor facia late\מותח מחתלת הירך
gluteus maximus\עכוז גדול. piriformis

אנטגוניסט: קבוצת מקרבי ירך Adductor group


 

 


Knee\ברך


 התנועה: פשיטה Extension בברך

 

 

 

 

 

 

 

 

אגוניסט: ארבע ראשי ירכי Quadriceps femoris

סנרגיסט: 

אנטגוניסט: Hamstring חבליים


התנועה: כפיפה Flexion בברך

 

 

 

 

 

 

 

 

אגוניסט: Hamstring חבליים

סנרגיסט: Gastrocnemius תאומים, Sartorius חייטים

Gracilis\מקרב עדין, Plantaris

אנטגוניסט: ארבע ראשי Quadriceps femoris


 

 


Ankle\קרסול


 התנועה: כפיפה כפית Plantar flexion בקרסול

 

 

 

 

 

 

 

 

אגוניסט: סובך Gastrocnemius

סנרגיסט: Soleus סוליה

אנטגוניסט: שוקה דקמי Tibialis anterior

הערות: בכפיפה מלאה של הברך סוליה הוא אגוניסט
In full knee flexion soleus is agonist


 התנועה: כפיפה גבית Dorsiflexion בקרסול

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אגוניסט: שוקה קדמי Tibialis anterior

סנרגיסט: Extensor digitorum longus פושטי אצבעות כף הרגל

Extensor hallucis longus פושט בוהן

אנטגוניסט: סובך Gastrocnemius


 

 


Scpulothorasic\שכמה בית חזה 


התנועה: קירוב adduction שכמה בית-חזה

 

 

 

 

 

 

 

אגוניסט: טרפז אמצעי Middle trapezius

סנרגיסט: rhomboideus מעוינים

lavator scapula מרים שכמה

אנטגוניסט: Serratus anterior משור קדמי


התנועה: הרחקה abduction שכמה בית-חזה

 

 

 

 

 

 

אגוניסט: משור קדמי Serratus anterior

סנרגיסט: 

אנטגוניסט: טרפז אמצעי Middle trapezius


התנועה: הרמה Elevation שכמה בית-חזה

 

 

 

 

 

 

אגוניסט: טרפז עליון Upper trapezius

סנרגיסט: Lavator scapula מרים שכמה

אנטגוניסט: חלק תחתון של טרפז Lower part of trapezius
חלק תחתון של משור קדמי lower part of serratus anterior


התנועה: הורדה Depression שכמה בית חזה

 

 

 

 

 

 

אגוניסט: חלק תחתון של טרפז Lower part of trapezius,

חלק תחתון של משור קדמי lower part of serratus anterior

סנרגיסט: חלק תחתון של משור קדמי lower part of serratus anterior

אנטגוניסט: טרפז עליון Upper trapezius


התנועה: סיבוב חיצוני מעלה Upward-external rotation שכמה בית-חזה

 

 

 

 

 

 

 

אגוניסט: טרפז עליון Upper trapezius

סנרגיסט: חלק תחתון של טרפז Lower part of trapezius

Serratus anterior משור קדמי

אנטגוניסט: Rhomboideus מעוינים


התנועה: סיבוב פנימה מטה Downward-internal rotation שכמה בית-חזה

 

 

 

 

 

 

 

אגוניסט: Rhomboideus מעוינים

סנרגיסט: 

אנטגוניסט: טרפז עליון Upper trapezius


 

 


Torso\עמוד שידרה


התנועה: פשיטה Extension בעמוד שידרה

 

 

 

 

 

 

 

אגוניסט: זוקפי גו Erector spinae

סנרגיסט: 

אנטגוניסט: ישר בטני Rectus abdominis


התנועה: כפיפה Flexion בעמוד שידרה

 

אגוניסט: ישר בטני Rectus abdominis

סנרגיסט: external oblique אלכסון בטני חיצוני

internal oblique אלכסון בטני פנימי, tranversus abdominis רחב בטני

אנטגוניסט: זוקפי גו Erector spinae


התנועה: כפיפה צידית Side flexion בעמוד שידרה

 

 

 

 

 

 

 

Rectus abdominis בעבודה חד צדדית  ישר בטני

Erector spinae זוקפי גו בעבודה חד צדדית

external oblique אלכסון בטני חיצוני

internal oblique אלכסון בטני פנימי


 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הוסף תגובה או המלצה

*