פיזיולוגיה – תרגול שאלות למבחן

25 בפברואר 2019

1. מי מבין אברוני התא הבאים מכיל DNA?
א.  גרעין התא.
ב.  ממברנת התא
ג. המיטוכונדריה
ד. כל התשובות שגויות


2. איזה מהתהליכים הבאים לא מתרחש במהלך כיווץ שרירי?
א. קבלת גירוי עצבי ממערכת העצבים.
ב. שחרור סידן ממאגרים הנמצאים בתוך העצם.
ג. הצמדות בין האקטין למיוזין.
ד. תנועה של חלבון האקטין פנימה.


3. שסתום הנמצא במערכת ההובלה :
א. הוא חד-כיווני.
ב. הוא דו-כיווני.
ג. נמצא בין העלייה הימנית לבין החדר הימני.
ד.תשובות א' + ג' נכונות.


4. Fascicle :
א. אוסף של סיבי שריר.
ב. אוסף של תאי שריר.
ג. אוסף של תאי שריר העטופים ברקמת חיבור.
ד. כל התשובות נכונות.


5. Endomysium היא:
א. רקמת חיבור צפופה.
ב. רקמת חיבור רפה/אוורירית.
ג. רקמת חיבור רפה המקיפה סיב שריר.
ד. רקמת חיבור צפופה המקיפה מספר סיבי שריר


6. המשפט " בעל מבנה גלי ", מתאים ביותר לחומר הביולוגי הבא :
א. קולגן.
ב. סיב אלסטי.
ג. סיב שריר.
ד. מיוסין.


7. סידן מהווה חלק מהרקמה הבאה:
א. שריר.
ב. חיבור.
ג. עצם.
ד. תשובות א' + ג' נכונות.


8. בעניין תהליך ההתגרמות התוך סחוסית, בחר במשפט הנכון :
א. במהלכו נוצר מח העצם.
ב. התהליך מפוקח על-ידי הורמונים.
ג. הוא מאפיין את כל עצמות הגוף.
ד. תשובות א + ב


9. Organ הוא:
א. אוסף של רקמות בעלות תפקיד משותף.
ב. אוסף של איברים שבונים מערכת.
ג. יחידת החיים הבסיסית.
ד. תא.


10. Coronary arteries:
א. מספקים דם לריאות.
ב. מספקים דם לשרירים.
ג. מספקים דם לשריר הלב.
ד. מזרימים דם לעליה השמאלית


11. ניקוז הדם הורידי מהגוף מגיע אל:
א. העליה השמאלית.
ב. העליה הימנית.
ג. החדר הימני.
ד. החדר השמאלי.


12. מי מבין אברוני התא הבאים מפקח על ייצור האנרגיה בתא? 
א. גרעין התא.
ב. ממברנת התא.
ג. המיטוכונדריה.
ד.כל התשובות שגויות.


13. החלק העיקרי ששולח דם אל הרקמות הוא :
א. חדר ימין.
ב. חדר שמאל.
ג. שסתום ימין.
ד. עלייה ימנית.


14. הדיאסטולה היא :
א. זמן כווץ העליות בו לחץ הדם העורקי הוא הנמוך ביותר.
ב. זמן כווץ העליות בו לחץ הדם העורקי הוא הגבוה ביותר.
ג. זמן כווץ החדרים בו לחץ הדם העורקי הוא הנמוך ביותר .
ד. זמן כווץ החדרים בו לחץ הדם העורקי הוא הגבוה ביותר.


15. תפקיד הפלאורה :
א. לבצע חילוף גזים עם כלי הדם המקיפים אותה.
ב. לסייע ולהגדיל את נפח הריאות בעת כווץ הסרעפת.
ג. לחמם ולהרטיב את האוויר הנכנס לריאות.
ד. לסנן את האוויר הנכנס לריאות.


16. מהו התהליך שמתבצע בעת הרפיית הסרעפת :
א. השטחת הסרעפת, שמובילה לכניסת אויר אל בית החזה (שאיפה).
ב. השטחת הסרעפת, שמובילה ליציאת אויר מבית החזה (נשיפה).
ג. קימור הסרעפת, שמובילה לכניסת אויר אל בית החזה (שאיפה).
ד. קימור הסרעפת, שמובילה ליציאת אויר מבית החזה (נשיפה).


17. כלי הדם הורידי הגדול ביותר המנקז דם מהגפיים התחתונות, מגיע אל :
א. עליה שמאלית.
ב. עליה ימנית.
ג. חדר שמאל.
ד. חדר ימין.


18. תאים המכילים מאגרי סידן חופשיים נמצאים ברקמת :
א. סחוס.
ב. Loose connective tissue.
ג. עצם.
ד. שריר.


19. בהתאם לידע שרכשתם בשעורי האנטומיה , איזו תשובה היא הנכונה?
א. במאמץ מופעלת מערכת העצבים האוטונומית הסימפטטית.
ב. במאמץ מופעלת מערכת העצבים האוטונומית הפאראסימפטטית.
ג. במאמץ מוגברת אספקת הדם של מערכת העיכול.
ד. כל התשובות נכונות.


20. סיבי הקולגן בטבעות סביב קנה הנשימה נוצרו ע"י: 
א. בתהליך ההתמיינות הראשוני הפכו חלק מהתאים לקולגן.
ב.  Chondrocytes.
ג.  Fibrocytes.
ד.  Osteocytes.


21. מי מהחלבונים הבאים לא נמצא בסרקומר?
a. אקטין
b. מיוזין
c. טרופומיוזין
d. אלסטין


22. חמישה או עשרה תאים זהים הנמצאים בצבר נקראים :
א. רקמה.
ב. אברון.
ג. איבר.
ד. מערכת.


23. הפלאורה הויצראלית:
א. היא קרום שמרפד את השטח החיצוני של הריאות.
ב. היא קרום שמקיף את הריאה .
ג. היא נוזל שנמצא מסביב לריאות.
ד. כל התשובות נכונות


24. הלב נמצא ———– יחסית לריאות. מה המילה החסרה?
א. סופריורי.
ב. דורסלי.
ג. מידיאלי.
ד. לטרלי.


25. מי מהבאים מקיף את הסיב הבודד של שריר?
א. פרימזיום perimysium.
ב. אנדומזיום endomysium.
ג. אפימזיום epimysium .
ד. פצייה fascia .


26. הדירוג הנכון מהבאים כשהגדול משמאל והקטן מימין הוא?
א. myofibril, fiber, fascicle .
ב. fascicle, fiber, myofibril.
ג. myofibril , fiber, fascicle.
ד. כל התשובות שגויות.


27. הכוח המיכאני להתכווצות (התקצרות) של השריר נוצר ע"י?
א. התקצרות הסיבים העבים.
ב. התקצרות הסיבים הדקים.
ג. החלקה של הסיבים הדקים על גבי העבים.
ד. תשובות א' + ג' נכונות.


28. מה מבין הבאים קיים בתוך ורידים אך אינו נמצא בתוך עורקים-?
א. שכבה חיצונית של רקמת חיבור.
ב. שכבה אמצעית של שרירים חלקים.
ג. תאי אפיטל (חיפוי) שנמצאים במגע עם הדם.
ד.שסתומים.


29. המסה היבשה של הגיד מורכבת בעיקר מ:
א. תאים פיברובלסטים.
ב.תאים לויקוציטים.
ג.סיבי קולגן.
ד.סיבי אלסטין.


30. מיופיבריל הוא:
א. אברון.
ב. איבר.
ג.מערכת הנמצאת בתוך תא השריר.
ד. רקמה.


31. הסידן שמשמש את התא בתהליך הכיווץ נמצא :
א. בעצמות.
ב. סביב הסרקומרים.
ג. במחזור הדם.
ד. בשיניים.


32. אורכו של תא השריר הוא :
א. שני מטרים.
ב. חצי מטר.
ג. מספר מילימטרים עד לעשרות סנטימטרים.
ד.כאורכן של העצמות עליהן הוא מונח.


33. המרכיב העיקרי בגופנו המסוגל לייצר כוח נקרא :
א. סרקומר.
ב.פיברוציט.
ג. קולגן.
ד.אלסטין.


34. תא שריר של מפתח גוף המפסיק את פעילותו לאורך זמן :
א. עלול להפוך מייד לשומן.
ב. יישאר גדול ובתנאי שאספקת החלבונים מספקת.
ג. יאבד את הסרקומרים הנמצאים בתוכו.
ד.ייעלם לחלוטין.


35. שריר הלב מוגדר כ:
א. שריר משורטט.
ב. שריר שלד.
ג. שריר חלק.
ד. שריר בעל כיווץ איטי יחסית.


36. חלבון הטרופונין :
א.משמש את שריר בתהליך ההתכווצות.
ב. הוא החלבון הגדול ביותר בסרקומר.
ג. נמצא על-גבי החלבון העבה.
ד.נמצא על-גבי ממברנת תא השריר.


37. הרקמה הבאה מכילה כלי דם :
א. שריר .
ב. גיד.
ג.רקמת חיבור רפה.
ד.כל התשובות נכונות.


38. יכולת החלקה טובה וגמישות מאפיינים את הרקמה הבאה :
א. יסק .
ב.עצם.
ג.מניסקוס.
ד.סחוס היאליני


39. הרקמה העיקרית המרכיבה את הלב היא :
א. שריר.
ב. חיפוי.
ג. שומן.
ד. חיבור.


40. המשפט הבא מאפיין את מחזור הדם :
א. מחזור הדם זורם בתנועה דו-סטרית.
ב. מחזור הדם זורם בתנועה חד-סטרית.
ג. חלק מכלי הדם בעל חורים זעירים דרכם עובר דם אל הרקמות..
ד.הדם מכיל כ- 90% תאים לבנים.


41. כלי דם המוביל דם מהלב אל הרגל מכונה :
א. עורק.
ב. וריד.
ג. נים.
ד. לב.


42. המוגלובין נמצא ב :
א. תאי הדם האדומים.
ב. תאי הדם הלבנים.
ג.תאי מרכת החיסון.
ד. טסיות דם.


43. הורמון הגדילה GH:
א. מופרש בזמן פעילות גופנית קלילה ומגיע לשיא לאחר 60-90 דקות אימון.
ב. מופרש כ 20-30 דקות מתחילת מאמץ ועובר את סף חומצת החלב.
ג. מופרש כ 20-30 דקות מסיום אימון גופני בעצימות גבוהה.
ד. הוא האחראי על צריכת גלוקוז ע"י התאים בזמן מאמץ.


44. המערכת הפראסימפטטית:
א. מגבירה את קצב הלב.
ב. מעלה את כוח הכיווץ של הלב.
ג. מרחיבה את העורקים הכליליים
אף תשובה אינה נכונה.


45. בזמן פעילות גופנית:
א. הגוף מנסה להאיץ את קצב כניסת הגלוקוז לתאים באמצעות אינסולין.
ב. הגוף מנסה להפחית את כניסת הגלוקוז לתאים ומאיץ שימוש בשומן כדלק מטבולי.
ג. הגוף מפרק גליקוגן מהכבד.
ד. תשובות ב+ ד


 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הוסף תגובה או המלצה

*