אנטומיה – תרגול למבחן

23 בפברואר 2019

1. מי מבין אברוני התא הבאים מכיל DNA?
א. גרעין התא.
ב. ממברנת התא
ג. המיטוכונדריה
ד. כל התשובות שגויות


2. איזה מהמשפטים הבאים נכון לגבי סחוס היאליני:
א. גמיש מאוד הודות לאחוז הגבוה של סיבי אלסטין המצויים בו.
ב. נמצא בדיסק הבין-חולייתי.
ג. מקבל חמרי מזון וחמצן בדיפוזיה.
ד. עשיר באספקת דם.


3.מה מייחד עצם צפופה?
א. עמודות עצם הנקראות trabeculae
ב. מורכבת מ- Lamellae המסודרות בצורה קונצנטרית.
ג. חסרות אספקה דמית.
ד. נמצאות בעיקר בחלקן הפנימי של האפיפיזות.


4. Loose connective tissue–רקמת חיבור אמיתית רפה נמצאת ב:
א. שכבה הפנימית של כלי הדם .
ב. סביב מערכות הוורס.
ג. בין סיבי השריר.
ד. רקמה זו מרכיבה את גיד אכילס.


5. Annuls fibrosus מהווה חומר שתפקידו :
א.מניעת חיכוך.
ב.בלימת זעזועים.
ג. יכולת החלקה טובה.
ד. תשובות א+ב


6. איזה מהתהליכים הבאים לא מתרחש במהלך כיווץ שרירי?
א. קבלת גירוי עצבי ממערכת העצבים.
ב. שחרור סידן ממאגרים הנמצאים בתוך העצם.
ג. הצמדות בין האקטין למיוזין.
ד.תנועה של חלבון האקטין פנימה.


7. מי מהשרירים הבאים נאחז ב-  fibula?
א. Semitendinosus
ב. Semimembranosus
ג. . Quadriceps
ד. Biceps femoris


8. שסתום הנמצא במערכת ההובלה:
א. הוא חד-כיווני.
ב. הוא דו-כיווני.
ג. נמצא בין העלייה הימנית לבין החדר הימני.
ד. תשובות א' + ג' נכונות.


9. מי מבין השרירים הבאים לא משתתף בכפיפה או רוטציה של הגו?
א. External oblique
ב. Internal oblique
ג. Rectus femoris
ד. Transversus abdominis


10. התנועות קרוב אופקי ורוטציה מדיאלית מבוצעות על ידי:
א. Brachialis
ב. Anterior deltoid
ג.  Latissimus dorsi
ד. Posterior deltoid


11. סמנ\י את המשפט השגוי:
א. חוליות מהוות אחז לשרירים.
ב. לחוליה זיז הבולט לתוך.
ג. לחוליות המותניים גוף קטן יחסית.
ד. ב- vertebral foramen עובר חוט השדרה.


12. איזה מהמשפטים הבאים לא נכון?
א. מפרק הברך הוא Hinge joint
ב. עצמות המשתתפות במפרק הברך הן: Tibia,Fibula,Femur,Pattela
ג. סחוסי המניסקוס עשויים מסחוס פיברוטי.
ד. במפרק הברך 4 רצועות


13. איזה מהעצמות הבאות משתתפות במפרק הירך?
א. schium
ב.  Illium
ג.  Femur
ד. כל התשובות נכונות


14. כונדרוציט:
א. נמצא ברקמת העצם הצפופה.
ב. מייצר קולגן.
ג. מהווה חלק מהחומר האנאורגני של הסחוס.
ד. נמצא ברקמת חיבור צפופה


15. מי מבין השרירים הבאים לא מבצע רוטציה מדיאלית של הכתף:
א. Teres minor
ב. Teres major
ג. Anterior deltoid
ד.Latissimus dorsi 


16. מיהו השריר העמוק ביותר בדופן הבטן הקדמית תחת הטבור ?
א. . External oblique
ב. FInternal oblique
ג. Rectus abdominis
ד. .Transversus abdominis


17. לאיזה משרירים הבאים באותו חלק של אותה העצם?
א. Short head of biceps + coracobrachialis
ב. Brachialis + long head of biceps
ג. Rhomboids + trapezius
ד. כל התשובות שגויות.


18. מי מבין מייצבי הכתף מבצע רוטציה מדיאלית?
א. Supraspinatus
ב. Infraspinatus
ג. .Teres minor
ד. Subscapularis


19. מי מבין השרירים הבאים מבצע רוטציה לטרלית?
א. Latissimus dorsi
ב. Rhomboids
ג. Iliopsoas
ד. כל התשובות נכונות


20. איזה מהשרירים הבאים מבצע קרוב של מפרק כלשהו:
א.  .Gluteus minimus
ב. Supraspinat
ג. .Serratus anterior
ד. Teres major


21. Greater trochantert מהווה נקודת חיבור לשריר הבא: 
א. Iliopsoas
ב. Gluteus maximus
ג. Gluteus medius
ד. Hamstring


22. מי מהשרירים הבאים מתחיל Origin מעצם ה-Femur?
א.F]Biceps femoris
ב. הראש הארוך של ה- Rectus femoris
ג. .Iliopsoas
ד. כל התשובות שגויות.


23. תנועת כיפוף Flexion בברך תתבצע ע"י :
א. . Quadriceps
ב. Semitendinosus
ג. Vastus lateralis
ד. Soleus


24. הרצועות הקולטרליות בברך 
א. שומרות על יציבות קדמית -אחורית.
ב. שומרות על יציבות מדיאלית.
ג. שומרות על יציבות לטרלית -מדיאלית.
ד. מונעות flexion בברך.


25. תפקיד הליגמנט הינו:
א. קירוב בין שתי עצמות בזמן תנועה.
ב. מניעת יציאה של הנוזל הסינוביאלי מתוך המפרק.
ג. חיזוק דינמי למפרק.
ד. מניעת עודף תנועה במפרק.


26. עצם ספוגית:
א. נמצאת בקצות עצם ארוכה.
ב. נמצאת ב diaphysis של עצם ארוכה.
ג. היא אחראית לגדילת העצם לרוחב.
ד. בנויה משכבות שכבות של עצם דחוסה.


27. אחד מתפקידיו של הדיסק הבין חולייתי:
א. לחבר בין ה nous process השונים.
ב. להוסיף לגובה של עמוד השדרה.
ג. לשמש הגנה לחוט השדרה.
ד. למנוע תנועה בעמוד השדרה.


28. כשאת הולכת על עקבים, איזה שריר יעבוד כדי לשמור את הקצה הקדמי של כף הרגל?
א. Tibialis anterior
ב. Gastrocnemius
ג. ANCONEUS
ד. Soleus


29. תנועת כיפוף בברך תתבצע ע"י Prime mover:
א. Quadriceps
ב. Semitendinosus
ג.  Vastus lateralis
ד. Soleus


30. פשיטת ירך מבוצעת על- ידי: 
א. מותן כסל
ב. Gluteus maximus
ג. Gluteus minimus
ד. Quadriceps


31. כוח הפועל לכיוון בברך (מלטראל למדיאל) ייתקל בהתנגדות של:
א.  (Tibial) Medial collateral ligament)
ב.  Fibular) Lateral collateral ligament)
ג.  Anterior talofibular lig
ד.  Posterior talofibular lig


32. תנועת Abduction בירך נחלשת איזה שריר נפגע?
א. Adductor Longus
ב. Vastus medialis
ג. Gluteus medius
ד. Pronator quadratus


33. עלייה על קצות האצבעות מבוצעת על ידי:
א. Quadriceps
ב. Hamstrings
ג. Gastrocnemius
ד. Pyramidalis


34. במפרק סינובאלי נמצא:
א. סחוס היאליני.
ב. סחוס סיבי.
ג. רצועות.
ד. כל התשובות נכונות.


35. קרוב ירך יתבצע על ידי:
א. gluteus medius
ב. adductor longus
ג. hamstrings
ד. gastrocnemius


36. הרצועות הצולבות:
א. שומרות על יציבות במישור פרונטלי
ב. שומרות על יציבות במישור אופקי.
ג. שומרות על יציבות במישור סגיטלי.
ד. תשובות נכונות.


37. איזה שריר אינו מתחבר ל ISCHIAL TUBEROSITY: 
א. ADDUCTOR MAGNUS
ב. SEMIMEMBRANOSUS
ג.  ADDUCTOR LONGUS
ד. SEMITENDINOSUS


38. המישור האופקי מחלק את הגוף וכל חלק אחר ל:
א.חלק עליון וחלק תחתון.
ב. חלק קדמי וחלק אחורי.
ג. שני חלקים שווים לחלוטין.
ד. חלק שטחי וחלק עמוק.


39. המישור החיצי מחלק את הגוף וכל חלק אחר ל:
א. חלק עליון וחלק תחתון.
ב. חלק קדמי וחלק אחורי.
ג. חלק ימני וחלק שמאלי.
ד. חלק שטחי וחלק עמוק.


40. חלק מדיאלי הוא:
א. הרחוק יחסית אל הגו.
ב. הקרוב יחסית אל הגו.
ג. חלק הקרוב לקו האמצע הדמיוני המחלק את הגוף לשני חלקים .
ד. חלק הרחוק יחסית מקו האמצע הדמיוני.


41. עצם ה – Claviclet הימנית יוצרת:
א. שני מפרקים עם עצם הסקפולה ואחד עם עצם הסטרנום.
ב. מפרק אחד עם היומרוס.
ג. מפרק עם צלע מספר אחד.
ד. שני מפרקים עם עצם הסקפולה וצלע מספר אחד.


42. שלד הגף העליונה כולל את העצמות הבאות:
א. כף היד
ב. גולגולת, עמוד שדרה וכלוב בית החזה
ג. עצם הרדיוס, עצם האולנה ועצם היומרוס
ד. עמוד השדרה וחגורת הכתפיים


43. חוליה יוצאת דופן יחסית לשאר חוליות הצוואר כי:
א. היא בעלת גוף רחב
ב. היא בעלת נקב בזיז הרוחבי
ג. היא בעלת שן בולטת היוצרת מפרק עם C1
ד. היא חסרת גוף


44. הרצועה הצולבת הקדמית שבברך:
א. מחברת את עצמות השוק והשוקית
ב. מחברת את חלקה המדיאלי של ה- Tibia חלק המדיאלי של עצם ה-Femur
ג. מחברת את עצמות מפרק הקרסול
ד. כל התשובות שגויות


45. רצועת הדלתא מונעת את פגיעת הספורט הבאה:
א. פריקת ברך
ב. נקע בצידו המדיאלי של הקרסול
ג. נקע בצידו הלטרלי של הקרסול
ד. פריקת כתף


46. מפרק הכתף נוצר כמפגש של העצמות הבאות:
א. שכמה + Humerus
ב. שכמה + Ulna
ג. Humerus + Ulna
ד. כל התשובות שגויות


47. תפקידו העיקרי של הזיז הרוחבי בחוליה הוא:
א. למנוע תנועה בין החוליות
ב. להוות אחז לשרירים שיניעו את החוליה
ג. נשיאת משקל
ד. כל התשובות שגויות


48. התנועה העיקרית המתבצעת בין חוליות הזנב S1 היא:
א. הרחקה
ב. קירוב
ג. רוטציה
ד. כל התשובות שגויות 


49. חוליה C1 יוצאת דופן כי:
א. אין לה גוף
ב. היא יוצרת מפרק עם הגולגולת
ג. היא בעלת שן בולטת, היוצרת מפרק עם C2
ד. תשובות א + ב נכונות


50. הרצועה הצולבת הקדמית מונעת בעיקר:
א. תנועה קדימה של השוק יחסית לירך
ב. תנועה לאחור של השוק יחסית לירך
ג. הרחקת ירך
ד. קירוב ירך


51. עצם ה – Talus:
א. מהווה חלק ממפרק הברך
ב. נושאת את מרבית משקל הגוף המונח עליה באמצעות עצם הטיביה
ג. נושאת את המשקל המונח עליה באמצעות הפיבולה
ד. כל התשובות שגויות


52. עצמות הגולגולת:
א. הן עצמות שטוחות
ב. מהוות חלק מעצמות שלד הציר
ג. מגינות על מערכת העצבים המרכזית
ד. כל התשובות נכונות


52. בעניין הסחוס ההיאליני, סמן את המשפט הנכון:
א. מרכיב את הושט esophagus
ב. מרכיב את " המודל הסחוסי" של שלד העובר
ג. מרכיב את הדיאפיזה של עצם הפמור הבוגרת
ד. מרכיב את חלקה האחורי של צלע מספר 1 הבוגרת


53. Endomysium היא:
א. רקמת חיבור צפופה
ב. רקמת חיבור רפה/אוורירית
ג. רקמת חיבור רפה המקיפה סיב שריר
ד. רקמת חיבור צפופה המקיפה מספר סיבי שריר


54. המשפט " בעל מבנה גלי ", מתאים ביותר לחומר הביולוגי הבא:
א. קולגן
ב. סיב אלסטי
ג. סיב שריר
ד. מיוסין


55. סידן מהווה חלק מהרקמה הבאה:
א. שריר
ב. חיבור
ג. עצם
ד. תשובות א + ג


56. Fibrocyte:
א. מייצר את רקמת החיבור הרפה
ב. מייצר את רקמת החיבור הצפופה
ג. מייצר קולגן
ד. כל התשובות נכונות


57. פשיטה במרפק תתבצע ע"י שריר:
א. Biceps Brachii
ב. Deltoid
ג. Pectoralis Major
ד. Triceps Brachii


58. התנועות במישור ההוריזונטלי הן:
א. כפיפה ופשיטה
ב. הרחקה וקירוב
ג. Dorsiflexion
ד. רוטציה


59. אחד מתפקידי ה  – Quadriceps:
א. לייצב את מפרק הברך
ב. לדחוס את מפרק הברך
ג. לייצב את מפרק פטלופמורל
ד. כל התשובות נכונות


60. איזה מהמשפטים הבאים לגבי סחוס סיבי (fibrocartilage) נכון?
א. גמיש מאוד הודות לאחוז הגבוה של סיבי אלסטין המצויים בו.
ב.עשיר באספקת דם.
ג. עמיד בעומסי דחיסה גדולים .
ד. עשיר בעצבים החודרים דרכו.


61. מה מייחד עצם ספוגית?
א. עמודות עצם הנקראות trabeculae .
ב. מורכבות מ Lamellae המסודרות בצורה קונצנטרית (מעגלית).
ג. נמצאות בעיקר בחלקן הפנימי של האפיפיזות..
ד. א +ד נכונות


62. Nucleus Pulposus מהווה חומר שתפקידו :
א. מניעת חיכוך .
ב. בלימת זעזועים.
ג. העברת כוח בין הגיד לעצם.
ד. תשובות א' + ב' נכונות


63. איזה תהליך מתרחש במהלך כיווץ שרירי?
א. קבלת פולס חשמלי מסיב שריר .
ב. שחרור סידן ממאגרים הנמצאים בתוך הגיד.
ג. התקרבות בין האקטין למיוזין .
ד. תנועה של חלבון האקטין .


64. למי מהשרירים הבאים origin בחלקה האחורי פרוקסימלי של השוק?
א. Quadriceps
ב. Biceps femoris
ג. .Gastrocnemius .
ד.  .Soleus 


65. מי מבין השרירים הבאים מבצע abduction של מפרק הירך ?
א. Iliopsoas
ב. Biceps femoris .
ג. Semitendinosus
ד. כל התשובות שגויות.


66. רוטציה לטרלית והרחקה אופקית מבוצעות על ידי :
א. Pectoralis major+Brachialis.
ב. Subscapularis+Anterior deltoid.
ג.Posterior deltoid .. 
ד. כל התשובות שגויות.


67. סמן את המשפט השגוי :
א. חוליות T1 ו- L4 מהוות אחז לשרירים .
ב. לחוליה C2 זיז הבולט לתוך C1 .
ג. חוליות הצוואר הן הגדולות שבעמוד השדרה .
ד. ב- vertebral foramen עובר חוט השדרה .


68. איזה מהמשפטים הבאים נכון ?
א.מפרק הברך הוא Condyliod joint.
ב. העצמות המשתתפות במפרק הברך הן: Tibia,Fibula,Femur,Pattela.
ג.סחוסי המניסקוס עשויים מסחוס אלסטי.
ד. במפרק הברך 4 רצועות.


69. איזה מהעצמות הבאות לא משתתפת במפרק הירך? 
א. Acetabulum.
ב. Illium.
ג. Femur.
ד. Sacrum.


70. מי מבין השרירים הבאים לא מבצע רוטציה לטרלית של הכתף :
א. Teres minor.
ב. Teres major .
ג. Infraspinatus.
ד.Posterir deltoid


71. מי מבין מייצבי הכתף מבצע רוטציה לטרלית ?
א. Teres minor
ב. Infraspinatus.
ג. Subscapularis
ד. .a+b.


72. התנועה " רוטציה לטרלית " של איבר כלשהו מבוצעת על ידי :
א. Teres minor + Upper and lower trapezius .
ב. Serratus anterior +Upper and lower trapezius .
ג. Infraspinatus + teres minor .
ד. כל התשובות נכונות.


73. לשריר הבא יכולת לבצע הרחקה של מפרק כלשהו :
א. aAdductor של הירך.
ב. Supraspinatus .
ג. Pectoralis major
ד. Teres major .


74. Lesser trochanter מהווה אחז לשריר:
א. Iliopsoas .
ב. Gluteus maximus .
ג. Gluteus medius.
ד . Hamstrings


75. לשרירים הבאים יכולת לבצע קירוב של מפרק כלשהו:
א. Deltoid, Gluteus medius , Gluteus minimus ,trapezius.
ב. Gastrocnemius , Lattisimus, Supraspinatus
ג. Latissimus dorsi, Pectoralis major, teres major.
ד. Serratus anterior. Supraspinatus, Gluteus medius


76. פשיטת ברך תתבצע על ידי השריר/ים הבא/ים:
א.  Iliopsoas .
ב.  .Vastus lateralis
ג. .Semitendinosus
ד. כל התשובות נכונות


77. סיבי קולגן המסודרים בצפיפות ובמקביל האחד לשני לא מאפיינים את:
א. רקמת החיבור הנמצאת סביב קבוצת סיבי שריר (Fascicle).
ב. הגיד של Brachialis.
ג. רצועות הברך.
ד. גיד אכילס.


78. מי מהחלבונים הבאים לא נמצא בסרקומר?
א. אקטין
ב. מיוזין
ג. טרופומיוזין
ד. אלסטין


79. מבין שרירי Rotator cuff, השריר המבצע פעולה הפוכה לפעולתו של Sabscapularis הוא :
א. Infraspinatus.
ב.Teres minor.
ג.Supraspinatus.
ד. א+ב


80. המישור שמחלק את הגוף לימין ושמאל נקרא:
א. סגיטלי.
ב. לטרלי.
ג. טרנסברסאלי.
ד. פרונטלי.


81. שריר שמבצע גם כפיפה וגם סופנציה במרפק הוא:
א. brachialis .
ב.  brachioradialis .
ג. triceps brachii .
d. כל התשובות הנ"ל שגויות.


82. השריר העיקרי שמבצע פשיטה בירך נקרא:
א . gluteus maximus .
ב. gluteus medius .
ג. biceps femoris .
ד. semimembranosus .


83. השריר/ים שמבצע/ים plantar flexion :
א. Gastrocnemius
ב. Soleus
ג. Tibialis anterior
ד. תשובות א' +ב' נכונות.


84. איזו צלע נחשבת "לא אמיתית "?
א. צלע שקשורה באופן ישיר לסטרנום (עצם החזה).
ב. צלע שאינה קשורה באופן ישיר לסטרנום.
ג. צלע שאינה מחוברת בכלל לעצם הסטרנום.
ד. ב+ג


85. המסה היבשה של הגיד מורכבת בעיקר מ-
א. תאים פיברובלסטים.
ב.תאים לויקוציטים.
ג.סיבי קולגן.
ד.סיבי אלסטין.


86. גיד אכילס:
א. בעל אלסטיות גבוהה.
ב. חלש כי הוא מכיל אחוז גבוה של אלסטין.
ג. חסר אספקת דם.
ד. חזק בגלל סידור ותכולת הקולגן.


87. קפסולה עשויה להימצא :
א. סביב מפרק הברך.
ב. סביב תא השריר.
ג. סביב הדיאפיזה.
ד. בתוך מפרק.


88. המניסקוס :
א. חסר חשיבות או תפקיד מוגדר.
ב. מהווה שריד אבולוציוני.
ג. מסייע ביצירת לחצים במפרק הברך.
ד.מסייע במניעת חיכוך.


89. הדיסק הבינחולייתי דומה בהרכבו למבנה הבא:
א. מניסקוס.
ב. סחוס בקצות העצמות.
ג. סחוס עוברי.
ד. צלעות.


90. מקורו של הסחוס הנמצא בקצה העצמות הוא :
א.בסחוס העוברי.
ב.ברקמת העצם.
ג.בתהליך ההתגרמות.
ד. בשלב יצירת התא המופרה.


91. יכולת החלקה טובה וגמישות מאפיינים את הרקמה הבאה :
א. דיסק .
ב.עצם.
ג. מניסקוס.
ד.סחוס היאליני.


92. מפרק כדורי מאפשר תנועה:
א. רק סביב ציר אחד
ב. רק סביב שני צירים
ג. סביב כל הצירים
ד. הוא לא יכול להיות – בגלל מבנהו – מפרק סינוביאלי


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הוסף תגובה או המלצה

*