ניתוח תנועה – כתפיים, כתפיים ושכמות

26 במאי 2018

כתפיים, כתפיים ושכמות

תרגיל שריר אגוניסט שריר אנטגוניסט סנגריסטים ניתוח תנועה
1. לחיצה מעלה של משקולת מהחזה בעמידה
Military Press
כתף: דלתא אמצעי
מרפק: תלת ראשי
שכמה: טרפז עליון
כתף: רחב גבי, חזה גדול
מרפק: כופפי האמה
שכמה: מעוניינים
כתף: על קוצי
מרפק: אנקוניוס
שכמה: חלק תחתון של טרפז, משור קדמי
כתף: הרחקה
מרפק: פשיטה
שכמה ב"ח: סיבוב חיצוני מעלה
2. לחיצה מעלה של משקולת מהחזה בישיבה כתף: דלתא אמצעי
מרפק: תלת ראשי
שכמה: טרפז עליון
כתף: רחב גבי, חזה גדול
מרפק: כופפי האמה
שכמה: מעויינים
כתף: על קוצי
מרפק: אנקוניוס
שכמה: חלק תחתון של טרפז, משור קדמי
כתף: הרחקה
מרפק: פשיטה
שכמה ב"ח: סיבוב חיצוני מעלה
3. לחיצה מעלה של משקולת מהעורף בעמידה כתף: דלתא אמצעי
מרפק: תלת ראשי
שכמה: טרפז עליון
כתף: רחב גבי, חזה גדול
מרפק: כופפי האמה
שכמה: מעויינים
כתף: על קוצי
מרפק: אנקוניוס
שכמה: חלק תחתון של טרפז, משור קדמי
כתף: הרחקה
מרפק: פשיטה
שכמה ב"ח: סיבוב חיצוני מעלה
4. לחיצה מעלה של משקולת מהעורף בישיבה כתף: דלתא אמצעי
מרפק: תלת ראשי
שכמה: טרפז עליון
כתף: רחב גבי, חזה גדול
מרפק: כופפי האמה
שכמה: מעויינים
כתף: על קוצי
מרפק: אנקוניוס
שכמה: חלק תחתון של טרפז, משור קדמי
כתף: הרחקה
מרפק: פשיטה
שכמה ב"ח: סיבוב חיצוני מעלה
5. לחיצת כתפיים עם משקולות יד בעמידה כתף: דלתא אמצעי
מרפק: תלת ראשי
שכמה: טרפז עליון
כתף: רחב גבי, חזה גדול
מרפק: כופפי האמה
שכמה: מעויינים
כתף: על קוצי
מרפק: אנקוניוס
שכמה: חלק תחתון של טרפז, משור קדמי
כתף: הרחקה
מרפק: פשיטה
שכמה ב"ח: סיבוב חיצוני מעלה
6. לחיצת כתפיים עם משקולות יד בישיבה כתף: דלתא אמצעי
מרפק: תלת ראשי
שכמה: טרפז עליון
כתף: רחב גבי, חזה גדול
מרפק: כופפי האמה
שכמה: מעויינים
כתף: על קוצי
מרפק: אנקוניוס
שכמה: חלק תחתון של טרפז, משור קדמי
כתף: הרחקה
מרפק: פשיטה
שכמה ב"ח: סיבוב חיצוני מעלה
7. לחיצת ארנולד בישיבה כתף: דלתא אמצעי
מרפק: תלת ראשי
שכמה: טרפז עליון
כתף: רחב גבי, חזה גדול
מרפק: כופפי האמה
שכמה: מעויינים
כתף: על קוצי
מרפק: אנקוניוס
שכמה: חלק תחתון של טרפז, משור קדמי
כתף: הרחקה
מרפק: פשיטה
שכמה ב"ח: סיבוב חיצוני מעלה
8. כפיפת כתפיים עם משקולות בעמידה כתף: דלתא קדמי
שכמה: טרפז עליון
כתף: רחב גבי
שכמה: מעויינים
כתף: ראש ארוך של דו ראשי,
חלק עליון של חזה גדול, מקור עורב
שכמה: טרפז תחתון, משור קדמי
כתף: כפיפה
שכמה ב"ח: סיבוב חיצוני מעלה
9. כפיפת כתפיים בסיבוב פנימה עם משקולות יד בעמידה כתף: דלתא קדמי
שכמה: טרפז עליון
כתף: רחב גבי
שכמה: מעויינים
כתף: ראש ארוך של דו ראשי,
חלק עליון של חזה גדול, מקור עורב
שכמה: טרפז תחתון, משור קדמי
כתף: כפיפה
שכמה ב"ח: סיבוב חיצוני מעלה
10. כפיפת כתפיים עם משקולות יד בישיבה כתף: דלתא קדמי
שכמה: טרפז עליון
כתף: רחב גבי
שכמה: מעויינים
כתף: ראש ארוך של דו ראשי,
חלק עליון של חזה גדול, מקור עורב
שכמה: טרפז תחתון, משור קדמי
כתף: כפיפה
שכמה ב"ח: סיבוב חיצוני מעלה
11. הרחקת כתפיים עם משקולות יד בעמידה כתף: דלתא אמצעי
שכמה: טרפז עליון
כתף: רחב גבי, חזה גדול
שכמה: מעויינים
כתף: ראש ארוך של דו ראשי,
חלק עליון של חזה גדול, מקור עורב
שכמה: טרפז תחתון, משור קדמי
כתף: הרחקה
שכמה ב"ח: סיבוב מעלה חיצוני
12. חתירה מעלה עם משקולת בעמידה כתף: דלתא אמצעי
מרפק: כופף הזרוע
שכמה: טרפז עליון
כתף: רחב גבי, חזה גדול
מרפק: תלת ראשי
שכמה: מעויינים
כתף: על קוצי
מרפק: דו ראשי, זרוע חישור
שכמה: טרפז תחתון, משור קדמי
כתף: הרחקה
מרפק: כפיפה
שכמה ב"ח: סיבוב חיצוני מעלה
13. חתירה מעלה עם משקולות יד בעמידה כתף: דלתא אמצעי
מרפק: כופף הזרוע
שכמה: טרפז עליון
כתף: רחב גבי, חזה גדול
מרפק: תלת ראשי
שכמה: מעויינים
כתף: על קוצי
מרפק: דו ראשי, זרוע חישור
שכמה: טרפז תחתון, משור קדמי
כתף: הרחקה
מרפק: כפיפה
שכמה ב"ח: סיבוב חיצוני מעלה
14. כפיפת כתף בפולי בעמידה כתף: דלתא קדמי
שכמה: טרפז עליון
כתף: רחב גבי
שכמה: מעויינים
כתף: ראש ארוך של דו ראשי,
חלק עליון של חזה גדול, מקור עורב
שכמה: טרפז תחתון, משור קדמי
כתף: כפיפה
שכמה ב"ח: סיבוב חיצוני מעלה
15. חתירה מעלה עם פולי בעמידה כתף: דלתא אמצעי
מרפק: כופף הזרוע
שכמה: טרפז עליון
כתף: רחב גבי, חזה גדול
מרפק: תלת ראשי
שכמה: מעויינים
כתף: על קוצי
מרפק: תלת ראשי
שכמה: טרפז תחתון, משור קדמי
כתף: הרחקה
מרפק: כפיפה
שכמה ב"ח: סיבוב חיצוני מעלה
16. לחיצת כתפיים במכונה בישיבה כתף: דלתא אמצעי
מרפק: תלת ראשי
שכמה: טרפז עליון
כתף: רחב גבי, חזה גדול
מרפק: כופפי האמה
שכמה: מעויינים
כתף: על קוצי
מרפק: אנקוניוס
שכמה: טרפז תחתון, משור קדמי
כתף: הרחקה
מרפק: פשיטה
שכמה ב"ח: סיבוב חיצוני מעלה
17. חתירה באחיזה רחבה עם משקולת בשכיבה כתף: דלתא אחורי
מרפק: כופף הזרוע
שכמה: טרפז אמצעי
כתף: חזה גדול
מרפק: תלת ראשי
שכמה: משור קדמי
כתף: תת קוצי, עגול קטן
מרפק: דו ראשי, זרוע חישור
שכמה: מעויינים, מרים שכמה
כתף: הרחקה אופקית
מרפק: כפיפה
שכמה ב"ח: קירוב שכמות
18. חתירה באחיזה רחבה עם משקולת בעמידה בהטיה לפנים כתף: דלתא אחורי
מרפק: כופף הזרוע
שכמה: טרפז אמצעי
כתף: חזה גדול
מרפק: תלת ראשי
שכמה: משור קדמי
כתף: תת קוצי, עגול קטן
מרפק: דו ראשי, זרוע חישור
שכמה: מעויינים, מרים שכמה
כתף: הרחקה אופקית
מרפק: כפיפה
שכמה ב"ח: קירוב שכמות
19. הרחקה אופקית בכתפיים עם משקולות יד בשכיבה כתף: דלתא אחורי
שכמה: טרפז אמצעי
כתף: חזה גדול
שכמה: משור קדמי
כתף: תת קוצי, עגול קטן
שכמה: מרים שכמה, מעויינים
כתף: הרחקה אופקית
שכמה ב"ח: קירוב שכמות
20. הרחקת אופקית בכתפיים עם משקולות יד
בעמידה בהטיה לפנים
כתף: דלתא אחורי
שכמה: טרפז אמצעי
כתף: חזה גדול
שכמה: משור קדמי
כתף: תת קוצי, עגול קטן
שכמה: מרים שכמה, מעויינים
כתף: הרחקה אופקית
שכמה ב"ח: קירוב שכמות
21. חתירה באחיזה רחבה בפולי תחתון בישיבה כתף: דלתא אחורי
מרפק: כופף הזרוע
שכמה: טרפז אמצעי
כתף: חזה גדול
מרפק: תלת ראשי
שכמה: משור קדמי
כתף: תת קוצי, עגול קטן
מרפק: דו ראשי, זרוע חישור
שכמה: מעויינים, מרים שכמה
כתף: הרחקה אופקית
מרפק: כפיפה
שכמה ב"ח: קירוב שכמות
22. הרחקה אופקית בכתף בפולי בעמידה בהטיה לפנים כתף: דלתא אחורי
שכמה: טרפז אמצעי
כתף: חזה גדול
שכמה: משור קדמי
כתף: תת קוצי, עגול קטן
שכמה: מעויינים, מרים שכמה
כתף: הרחקה אופקית
שכמה ב"ח: קירוב שכמה
23. הרחקה אופקית בכתף בפולי בעמידה כתף: דלתא אחורי
שכמה: טרפז אמצעי
כתף: חזה גדול
שכמה: משור קדמי
כתף: תת קוצי, עגול קטן
שכמה: מעויינים, מרים שכמה
כתף: הרחקה אופקית
שכמה ב"ח: קירוב שכמה
24. חתירה באחיזה רחבה במכונה בישיבה כתף: דלתא אחורי
מרפק: כופף הזרוע
שכמה: טרפז אמצעי
כתף: חזה גדול
מרפק: תלת ראשי
שכמה: משור קדמי
כתף: תת קוצי, עגול קטן
מרפק: דו ראשי, זרוע חישור
שכמה: מעויינים, מרים שכמה
כתף: הרחקה אופקית
מרפק: כפיפה
שכמה ב"ח: קירוב שכמות

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הוסף תגובה או המלצה

*